Ojciec św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej “O należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny” przypominał, że przy odmawianiu różańca trzeba wpatrywać się w tajemnice Chrystusa, w Jego życie, mękę, śmierć i chwałę. Kiedy chrześcijanin odmawia różaniec, przed oczyma jego duszy ma się przesuwać niejako trzyczęściowy (obecnie mamy cztery części) film o Jezusie Chrystusie: od części radosnej poprzez część poświęconą działalności Pana Jezusa (tajemnice światła), dalej część poświęconą męce i śmierci Zbawiciela do części chwalebnej. Dwadzieścia wielkich kadrów wprowadza w dwadzieścia świętych wydarzeń – tajemnic Zbawiciela i zbawienia. Pobożne, pełne radości, współczucia i czci wpatrywanie się w nie, zdaniem Ojca św. , jest “jest właściwym elementem różańca”. Jeśli recytujemy “Zdrowaśki”, a tracimy z oczu Jezusa, nasza modlitwa niejako zamiera, staje się podobna do ciała bez duszy, może zamienić się w ganione przez Chrystusa pogańskie wielomóstwo (Mt 6, 7).

By w sercu i myśli ułatwić trwanie przy tajemnicach Chrystusa, Ojciec św. zaleca stary zwyczaj uzupełniania “Zdrowasiek” wzmianką o kolejnych tajemnicach Zbawiciela. W wielu rejonach Polski, ale przede wszystkim w kraju w którym żyjemy Austrii, można spotkać ten piękny zwyczaj: po słowach pozdrowienia Anioła … i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu dodaje się wspomnienie odpowiednej tajemnicy Chrystusa Pana, a następnie odmawia się drugą połowę “Zdrowaśki”. Np.  “Zdrowaś, Maryjo pierwszej tajemnicy odmawia się następująco:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Swiętego poczęła.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Dla naszych Słuchaczy i nie tylko, którzy nie spotkali się dotąd z przypomnianym przez Ojca św. sposobem odmawiania różańca przypomnę wzór dla wszystkich dwudziestu tajemnic.

Po słowach:  … owoc żywota Twojego Jezus dodaje się w zależności od tajemnicy:

Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.
2. NawiedzenieKtóregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
3. Narodzenie Pana JezusaKtóregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
4. Ofiarowanie w świątyni – Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
5. Znalezienie w świątyni – Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

Tajemnice światła:

1. Chrzest w JordanieKtóry przyjął chrzest w Jordanie.
2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie – Który objawił siebie w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia – Który głosił Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze TaborKtóry przemienił się na Górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii – Który ustanowił Eucharystię.

Tajemnice bolesne:

1. Modlitwa w Ogrójcu Który za nas Krwią się pocił.
2. UbiczowanieKtóry za nas był ubiczowany.
3. Cierniem ukoronowanie Który za nas był cierniem ukoronowany.
4. Droga KrzyżowaKtóry za nas ciężki Krzyż dźwigał.
5. Ukrzyżowanie Który za nas był ukrzyżowany.

Tajemnice chwalebne:

1. Zmartwychwstanie – Który zmartwychwstał.
2.Wniebowstąpienie – Który do nieba wstąpił.
3. Zesłanie Ducha świętego – Który nam Ducha Świętego zesłał.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Który Cię, o Panno, wziął do nieba.
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny – Który Cię, o Panno, w niebie ukoronował.

Każdy z nas może swoimi słowami wspomnieć Jezusa w rozważanej tajemnicy. Chodzi o to, by Tego, który ma być wszystkim we wszystkim, było więcej w naszym różańcu. Niech naszej modlitwie różańcowej jak najczęściej towarzyszą różne zdania i słowa z życia i z Ewangelii Jezusa.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *