ŚWITANIE 08.04.2020 r. – Wielka Środa

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR    Zdjęcie Kasia Wiński CZYTANIE: KSIĘGA IZAJASZA 50,4-9a Sługa Pana jest wezwany, aby słowem pokrzepić strudzonych i jest zdolny do podjęcia tej misji, ponieważ przyjmuje postawę ucznia i pozwala sobie otworzyć uszy. Daje przykład pokornego i dojrzałego przyjęcia cierpienia, odrzucenia i wzgardy. Bóg Go wspomaga Więcej…

ŚWITANIE 07.04.2020 r. – Wielki Wtorek

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR    Zdjęcie Kasia Wiński CZYTANIE: KSIĘGA IZAJASZA  49,1-6 Dzisiejsze czytanie to druga z czterech tak zwanych pieśni o słudze Pana. Sługa sam mówi o swoim powołaniu i o swojej roli narzędzia w rękach Boga. Już w łonie matki został ukształtowany i uformowany na proroka. Wynika Więcej…

MODLITWA

  O Maryjo, nasza Pośredniczko! W Tobie rodzaj ludzki ma całą swą radość. Od Ciebie oczekuje opieki i w Tobie tylko znajduje swoje schronienie. Patrz, i ja także przychodzę z całą gorliwością, bo nie mam odwagi zbliżyć się do Twojego Syna, i dlatego proszę o Twoje wstawiennictwo, aby otrzymać zbawienie. Więcej…

KRZYŻ

    Krzyż pielgrzymkowy za którym podążają pątnicy od 1994 r. podczas comiesięcznej                              pieszej pielgrzymki z Wiednia do Groty Matki Bożej z Lourdes w Maria Gugging.    Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią Więcej…

ŚWITANIE 06.04.2020 r. – Wielki Poniedziałek

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR     Zdjęcie Zofia Rogoziński CZYTANIE: KSIĘGA IZAJASZA 42,1-7 W dzisiejszym czytaniu Sługą jest nazwany ten, w którym Pan „ma upodobanie”. Został on wybrany, powołany i wspierany przez Boga. Przedstawiony jest jako łagodny prawodawca, który, choć delikatnie, to jednak z mocą ogłosi narodom Prawo. Więcej…

ŚWITANIE 05.04.2020 r. – NIEDZIELA PALMOWA

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR    Zdjęcie Kasia Wiński KSIĘGA PSALMÓW 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 Psalm 22 ukazuje idee cierpienia jednostki i ostatecznego triumfu nad cierpieniem. Rozpoczyna się wezwaniem: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?  świadczącym o wielkim rozdarciu w nieludzkim bólu. Cierpiący Sługa nazywa Boga „swoim”, co Więcej…

ŚWITANIE 04.04.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR CZYTANIE TO KSIĘGA EZECHIELA 37,21-28 Prorok powtarza Izraelitom, że Bóg chce ich zgromadzić na nowo w Ziemi Kanaan. Zapowiada, że Bóg oczyści z grzechów uwolniony lud i postawi nad nim jednego Króla – sprawiedliwego i miłosiernego.  Jego rządy będą czasem, gdy Bóg zawrze Nowe, Więcej…

ŚWITANIE 03.04.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR       Zdjęcie Kasia Wiński   CZYTANIE: KSIĘGA JEREMIASZA 20,10-13 Chwilę wcześniej Jeremiasz został uwolniony z więzienia. Siedział tam zakuty w kłodę, a wcześniej wychłostany, że głosił, to czego wymagał od Niego Bóg, czyli konieczność nawrócenia, bo w innym wypadku przyjdzie kara. Głosił Więcej…

ŚWITANIE 02.04.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR    Zdjęcie Kasia Wiński PIERWSZE CZYTANIE: KSIĘGA RODZAJU  17,3-9 Pan Bóg zawiera z Abrahamem przymierze, które ma zapewniać korzyści obu stronom. Wszechmogący jest inicjatorem przymierza i to On podejmuje zobowiązanie. Bóg czyni to wyłącznie z Miłości, a od człowieka oczekuje wiary i posłuszeństwa. Równie niezwykła Więcej…

ŚWITANIE 01.04.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR     Zdjęcie Agata Skrzypko PIERWSZE CZYTANIE: KSIĘGA DANIELA 3,14-20.91-92.95 Zafascynuj się postawą trzech młodzieńców… ich odwagą w przeciwstawieniu się bałwochwalstwu oraz ich gotowością do męczeństwa i cudownym ocaleniem Bożym. Wiemy, że często osoby wierne Bogu padały ofiarami okrutnych zabójstw, bez nadprzyrodzonych interwencji. Biblia Więcej…