Posłani

9 postów

W audycji Posłani przedstawiamy i przybliżamy wspólnoty działające blisko nas, a także różnorodne inicjatywy ewanglizacyjne.
Nazwa audycji wywodzi się ze słów Jezusa: „I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony»” (Mk 16, 15-16).