Czerpak Ewangeliczny

1664 postów

Czerpak Ewangeliczny uczy codziennie od grudnia 2012 roku co i jak czerpać z codziennego Słowa, które kieruje do nas Pan. A jest ono zawsze świeże, żywe i aktualne, dopasowane i niedopasowane do naszego życia, co wybrzmiewa w przeczytanej i skomentowanej Ewangelii przez zaproszonych do tego przeróżnych gości. Spotykajmy się więc z Nim przy studni i głęboko zaczerpnijmy – może się okazać wówczas, że trzeba będzie coś zmienić w życiu, przewartościować, pozostawić za sobą. Słowo Pana ma naprawdę wielką moc!