Pielgrzymki

80 postów

Z pokojem w sercu i radością, Radio Droga wyrusza na pielgrzymi szlak.

Nieprzerwanie od 1982 r., co miesiąc pielgrzymujemy do Groty Matki Bożej z Lourdes w Maria Gugging. Zawierzamy Matce Bożej nasze troski, radości i nadzieje. Powierzamy Jej nie tylko naszych bliskich, ale również Kościół Święty na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem, kapłanów, ludzi chorych, cierpiących oraz wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę. Na zakończenie odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz odprawiamy Drogę Krzyżową. Zwieńczeniem każdej pielgrzymki jest Msza Święta.

W ramach możliwości, nawiedzamy również inne Sanktuaria na całym świecie.