Kochajcie święty różaniec

Chciałbym wam przekazać wiele wskazań, ale zostawiam z nich tylko jedno – podstawowe: kochajcie święty różaniec i rozpowszechniajcie tę praktykę we wszystkich środowiskach, w których się znajdziecie. Jest to modlitwa, która formuje was w szkole żywej Ewangelii, wychowuje waszą duszę do pobożności, czyni wytrwałymi w dobru, przygotowuje do życia, a przede Więcej…

SALVE REGINA

SALVE REGINA  Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. Więcej…

POŻEGNANIE I CUD SŁOŃCA

13 października – szóste ukazanie się Matki Bożej “- Czego sobie Pani życzy od mnie? – spytałam. – Chcę ci powiedzieć, aby tutaj wybudowano kaplicę ku mojej czci. Jestem Matką Bożą Różańcową. Należy nadal odmawiać różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wrócą wkrótce do swoich domów. – Chcę Panią prosić Więcej…

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelli i małymi Kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, Więcej…

Z A P R O S Z E N I E

7 października w radiodroga.net 19:30 Msza Św. w kaplicy (I. piętro) przy kościele St. Severin, Vinzenzgasse 3, 1180 Wien Wszystkich chętnych zapraszamy na Mszę Św., którą będzie sprawował ks. Łukasz Walaszek. 20:30 363 audycja “Na Styku”. Temat: “Rola nauczyciela i rodzica w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Gość ks. Łukasz Walaszek – magister pedagogiki Więcej…