ŚWITANIE 31.03.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR    Zdjęcie Kasia Wiński PIERWSZE CZYTANIE: KSIĘGA LICZB 21,4-9 Lud stracił cierpliwość pomimo tego, że Bóg się nim opiekował. Trudy i monotonia wędrówki skłoniły Izraelitów do wypowiedzenia Mu posłuszeństwa. Egipt, Dom Niewoli, stał się dla nich atrakcyjnym miejscem, do którego chcieliby wrócić. Jest to Więcej…

ŚWITANIE 30.03.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR   Zdjęcie Kasia Wiński   PIERWSZE CZYTANIE: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 Historia Zuzanny poucza, że Bóg nie opuszcza niewinnie oczernionego oraz, że Bóg objawia swą mądrość także ludziom młodym. Zuzanna woli umrzeć niż sprzeniewierzyć się zasadom moralnym wynikającym z przymierza z Bogiem. Więcej…

ŚWITANIE 29.03.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR   Zdjęcie Kasia Winski PIERWSZE CZYTANIE: KSIĘGA EZECHIELA 37, 12-14 Izrael w Babilonie jest w desperacji: „Wyschły kości nasze, przepadła nadzieja nasza, już po nas” (Ez 37,11). Głoszenie im nadziei wydaje się niemożliwe. Na Ezechielu spoczęła jednak ręka Boga i uzdolniła do prorokowania. Wizja Jego Więcej…

ŚWITANIE 28.03.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR    Zdjęcie Agnieszka Studzińska     PIERWSZE CZYTANIE : KSIĘGA JEREMIASZA  11,18-20 Dzisiejsze czytanie pozostawia nas w klimacie, w który weszliśmy wczoraj. Autor Księgi Mądrości mówił o zasadzce przygotowywanej dla sprawiedliwego, natomiast Jeremiasz mówi, że także jego nieprzyjaciele chcą go zgładzić. W cierpiącym proroku Więcej…

ŚWITANIE 27.03.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR              Zdjęcie Barbara Kucińska PIERWSZE CZYTANIE: KSIĘGA MĄDROŚCI 2,1 a. 12-22 Autor natchniony przedstawia pogańską wizję życia w której nie ma miejsca na możliwość życia po śmierci cielesnej. Takie przekonanie prowadzi bezbożnych do nieopanowanej zachłanności i chęci korzystania z doczesnego Więcej…

ŚWITANIE 26.03.2020 r.

   Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR CAŁE PIERWSZE CZYTANIE  KSIĘGA WYJŚCIA 32,7-14 Kiedy podczas wędrówki przez pustynię Mojżesz udał się na Górę Synaj, lud dopuścił się odstępstwa i bałwochwalstwa. Hebrajczycy wykonali wówczas cielca ze złota, któremu zaczęli oddawać cześć zamiast swojemu Stwórcy i Wybawicielowi. Mojżesz począł błagać Boga za Więcej…

ŚWITANIE 25.03.2020 r.

Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR ZWIASTOWANIE PAŃSKIE    CAŁE II CZYTANIE Hbr 10, 4-10 W czasach Starego Testamentu istniał rozbudowany system ofiar składanych Panu Bogu. Były to ofiary błagalne, przebłagalne i dziękczynne; pokarmowe i kadzielne; bezkrwawe i krwawe. Najmilszą jednak Bogu ofiarą było posłuszeństwo Izraela względem Boga. Lud jednak Więcej…

ŚWITANIE 24.03.2020 r.

   Zdjęcie Agata Skrzypko Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR Całe I czytanie:  księga Ezechiela 47, 1-9.12 Prorok Ezechiel pokazuje obraz świątyni, spod progu której wypływa woda. Płynie ona wśród stepów aż do morza i sprawia, że jego wody stają się zdrowe. Ożywia tereny Pustyni Judzkiej oraz wody Morza Martwego. W Więcej…