20. VI Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – Czuwanie modlitewne w Maria Gugging

“TAKA JEST WOLA BOGA, ABYŚMY WSZYSTKO MIELI PRZEZ MARYJĘ .” /św. Bernard Grota Matki Bożej z Lourdes w Lasku Wiedeńskim do której od 38 lat pielgrzymujemy, była ponownie miejscem naszego modlitewnego czuwania wraz ze Wspólnotą Galileą. Trwało ono ponad cztery godziny. Wpatrzeni w Najświętszy Sakrament medytowaliśmy fragmenty zaczerpnięte z Pisma Św. Nie Więcej…

Z Psalmami przez życie…

 Bóg swoje miasto umacnia na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, * radością jest całej ziemi. Góra Syjon, kres północy, * jest miastem wielkiego Króla. Bóg w zamkach swoich * okazał się obroną. Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją * Więcej…

19. VI Najświętszego Serca Pana Jezusa

Oktawa Bożego Ciała w 1675 r. św. Małgorzata Alacoque klęcząc przed Najświętszym Sakramentem ujrzała Chrystusa, który pokazał jej swoje Serce i wypowiedział słowa: “Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wykończenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości Więcej…

Piesza Pielgrzymka do Maria Gugging

Piesza Pielgrzymka do Maria Gugging 07.06.2020 r. Opiekun duchowy pielgrzymki ks. Łukasz Walaszek                                                                                                  

NIEPOKALANA

N i e p o k a l a n a Czegoż Ci mamy życzyć, Czegoż Ci życzyć moge? Tak bym pragnął zebrać jak najwięcej, Najbardziej miłych Ci życzeń, By Ci przyjemność sprawić, Ale nie wiem, co i jak… I – staję niemy…. O Niepokalana, życze Ci – A wiesz Więcej…