Św. Jan Paweł II – apostoł pokoju.

399 wydanie audycji “Na Styku”. Temat: “Totus Tuus Maryjo”. Goście ks. Rafał Bochen oraz p. Wojciech Dąbrowski.      Homilia ks. Dr Ignaza Hochholzera wygłoszona 22.10.2020 r. podczas Mszy świętej  w kościele pw. św. Michała w Wiedniu na zakończenie wystawy pt. “Św. Jan Paweł II – apostoł pokoju”. Tłumacz p. dr. Więcej…

26-lecie Krzyża Pielgrzymkowego

      Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.  Z ciebie moc płynie i męstwo, W Tobie jest nasze zwycięstwo. Historia naszego Krzyża Pielgrzymkowego sięga roku 1994. Wtedy to po 11 latach pielgrzymowania do groty Matki Bożej z Lourdes w Maria Gugging, “zrodziła” się myśl o krzyżu, za Więcej…

NIEPOKALANA

N i e p o k a l a n a Czegoż Ci mamy życzyć, Czegoż Ci życzyć moge? Tak bym pragnął zebrać jak najwięcej, Najbardziej miłych Ci życzeń, By Ci przyjemność sprawić, Ale nie wiem, co i jak… I – staję niemy…. O Niepokalana, życze Ci – A wiesz Więcej…

JEZUS W NASZYM RÓŹAŃCU

Ojciec św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej “O należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny” przypominał, że przy odmawianiu różańca trzeba wpatrywać się w tajemnice Chrystusa, w Jego życie, mękę, śmierć i chwałę. Kiedy chrześcijanin odmawia różaniec, przed oczyma jego duszy ma się przesuwać niejako trzyczęściowy (obecnie mamy cztery Więcej…