WIELKI POST

W I E L K I  P O S T       Wielki Post jest czasem modlitwy i ofiary. Matka Najświętsza upominała w Fatimie: “Odmawiajcie codziennie różaniec i czyńcię pokute za swoje grzechy. W tych najważniejszych objawieniach w dziejach świata Maryja połączyła ze sobą modlitwę różańcową i pokutę. W 1916 Więcej…

MODLITWA POKUTUJĄCEGO

Powrócę do Domu mojego Ojca, jak syn marnotrawny, a przyjmie mnie. Uczynię, jak on uczynił, czyż mnie nie wysłucha? Do Twoich drzwi, Ojcze miłosierny, pukam: otwórz mi, abym wszedł z obawy, że się zgubię, oddalę i zginę. Uczyniłeś mnie spadkobiercą, a ja opusciłem swoje dziedzictwo i roztrwoniłem swe dobra. Niech Więcej…

Pierwsza Sobota Miesiąca

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potzrebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć pierwszych sobót miesiąca odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jedną część różańca i przez piętnaście minut rozmyślania nad jedną lub kilkoma tajmnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.   Więcej…