Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR

  

 

 

 

 

  Zdjęcie Barbara Kucińska

PIERWSZE CZYTANIE: KSIĘGA MĄDROŚCI 2,1 a. 12-22

Autor natchniony przedstawia pogańską wizję życia w której nie ma miejsca na możliwość życia po śmierci cielesnej. Takie przekonanie prowadzi bezbożnych do nieopanowanej zachłanności i chęci korzystania z doczesnego życia za wszelką cenę oraz do prześladowania sprawiedliwego.  Sprawiedliwy jest niewygodny dla bezbożnych… niewygodny, bo sprzeciwia się im i ich sprawom. Ma odwagę zarzucić im łamanie prawa i błędy obyczajów. Staje w prawdzie i zło nazywa złem… sam jego widok jest dla nich przykry…nie podoba im się, że tak bardzo się od nich różni… W istocie jednak to nie sprawiedliwy oskarża grzeszników, ale ich własne sumienie, które przewrotnie starają się zagłuszyć. Bezbożni chcą wystawić sprawiedliwego na próbę…Jeżeli jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim…Jeżeli nie jest, będzie można bezkarnie wyrządzić mu dowolną krzywdę… Nie zrozumieli, że Bóg daje nie takie zwycięstwo, jakiego by się spodziewali ludzie. Zawiedli się i nie poznali Boga… Zwycięstwo tego świata niczego nie daje – świat jest chwilowy. Bóg daje zwycięstwo na swoją miarę.
… Mylnie rozumując bezbożni mówili sobie… Mylą się bezbożni…PRAWDĄ JEST: nie ma poznania Prawdy bez Jezusa… DZIĘKI NIEMU WIEMY, ŻE PO ŻYCIU JEST ŻYCIE…  OD TEGO MYŚLENIA ZACZNIJ… rozumowanie pozbawione Boga jest mylne… prowadzi do szaleństwa… obłędu, zatracenia, rozpaczy… śmierci. Z Jezusem tylko się nie mylisz… właściwie pracuje myślenie… prowadzi do wieczności…. Nie ulegaj dziś myśleniu tylko o walce z koronawirusem…  myśl z Bogiem o pokonaniu wirusa odejścia od Boga i Jego wartości… Myśl o powrocie do Niego…Tym myśleniem nie błądzisz… żyjesz wiecznie…
JAKIE MYŚLENIE TAKIE DZIAŁANIE: NIE MA ŻYCIA POŚMIERCI? NIESIESZ ŚMIERĆ! JEST! NIESIESZ ŻYCIE.
… Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny… Oto cały sens życia w myśleniu bez Boga… przygotowywanie zasadzek… kombinacje… oszustwa… pomówienia… przemoc… niesienie śmierci… to nasza „normalność”? Nie ulegaj myśleniu bez Boga… nie ulegniesz pragnieniu niszczenia życia… Nie ulegaj myśleniu o powrocie do „normalności”, ale do epoki ŻYCIA W JEZUSIE…
… sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim… Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem… Ileż wściekłych zarzutów w mocy mylnego rozumowania… podane na tacy oskarżenia w podstawie są prawdą… Tylko egoizm bezbożnych rozumuje inaczej… odwrotnie… przewrotnie… Myśl z Bogiem… nie poprzewracaj porządku miłości przez nadmierny strach o swoje życie… lęk poprzewraca rzeczywistość… miłość do Boga i zaufanie wprowadzą porządek…
… Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony…  To święta zasadzka… Stało się dokładnie tak jak prosili… nawet nie wiedząc.. Dokonało się to w Jezusie… Doświadcz w swoich grzechach Jego łagodności… cierpliwości… doświadcz w Nim ocalenia… dziś w tej właśnie godzinie niepewności… On – Jezus jest Synem Bożym, jest ocalony…żyje… sprawiedliwi zawsze się cieszą…
…własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych… Nadmierne uczucia negatywne lub pozytywne zaślepiają… egoizm zaślepia..  w nich nie ma zrozumienia tajemnic Bożych. Uspokój nadmierną złość i gniew na cokolwiek… uspokój euforię… w równowadze uczuć zobacz PRAWDĘ… wpatrz się w Jezusa… zobaczysz jedno życie… razem ziemię i niebo. WEJDŹ W TAJEMNICĘ MIŁOŚCI…
BÓG STWARZA W TOBIE DZIŚ MENTALNOŚĆ CZŁOWIEKA ZBAWIONEGO I WOLNEGO…  ŚWITA

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *