Godne Polecenia!

Piesza Pielgrzymka do Maria Gugging

W niedzielę 10 lutego 2019 r. miała miejsce kolejna piesza pielgrzymka do Maria Gugging. Myślą przewodnią naszego pielgrzymowania były słowa zaczerpnięte na tegoroczny   27 Światowy Dzień Chorego, który był obchodzony pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).  Myślę, że te słowa każdy z nas musi często medytować. Ponad 30 pątników Więcej…

Godne Polecenia!

Lourdes Grota w Maria Gugging

Historia <Maria Lourdes w Lesie Wiedeńskim> łączy się z powstaniem parafii w miejscowości Gugging. Kościół parafialny został wybudowany w latach 1909-1913 i poświęcony Królowej Aniołów. W 1922 r. kościół i parafię oddano pod opiekę Zgromadzeniu Misjonarzy Królowej Apostołów, a duszpasterstwo powierzono Ojcu Kacprowi Hutter. Miał on nadzieję, że po długiej Więcej…

Godne Polecenia!

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Światowy Dzień Chorego. Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego w którym zaznaczył, że “ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na Więcej…