Goście wieczoru w Radio Droga

Rozmowa z Państwem Moniką oraz dk. Marcinem Gajdą (24.02.2021 r.) Temat: „Służba ludziom – niesienie profesjonalnej pomocy człowiekowi, aby mógł zdrowo, pięknie i mądrze żyć”. Rozmowę przeprowadzili ks. Marek Kalisz CM oraz p. Agnieszka Wolska – Polek