Zamyślenia wielkopostne o. Edwarda Żakowicza CR

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE   

CAŁE II CZYTANIE Hbr 10, 4-10

W czasach Starego Testamentu istniał rozbudowany system ofiar składanych Panu Bogu. Były to ofiary błagalne, przebłagalne i dziękczynne; pokarmowe i kadzielne; bezkrwawe i krwawe. Najmilszą jednak Bogu ofiarą było posłuszeństwo Izraela względem Boga. Lud jednak nie potrafił wytrwać w posłuszeństwie i wielokrotnie odstępował od Stwórcy, potem żałował i wracał skruszony, a Bóg przygarniał go na nowo. Nie krwawe ofiary, ale prawe serce miało wartość dla Boga, nie ofiary przepisane Prawem, ale ofiary miłości. Sam Bóg dał nam przykład ofiary miłości, posyłając swojego Jednorodzonego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Wszystkie ofiary starotestamentalne zostały zastąpione tą jedną, największą ofiarą – ofiarą przenajświętszego ciała i krwi Baranka.
…Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy… Krew cielców i kozłów nie ma mocy usuwania grzechów… nie ma takiej mocy żadna ofiara przez ciebie złożona… nie ufaj swojej ofierze z kawałka dnia dla Jezusa… nie ufaj ofierze swojej codziennej modlitwy… nawet ofierze ze swojego życia… krwawych w nim sytuacji… bez miłości… bez serca… żadna nie usuwa grzechów…
…Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie… /cytat z Ps 40,8/… Bóg nie chce ofiary ze zwierząt, darów materialnych… ludzkich… zewnętrznej religijności opartej na Prawie… twojej ofiary perfekcyjności moralnej… bezgrzeszności… nie myśl, że jakakolwiek ofiara zewnętrzna przyniesie ci zbawienie… ani w tym czasie ofiara siedzenia w domu z rodziną… ani ofiara wspólnej dziś modlitwy… Bóg dał ci ciało… daj Mu je z miłości…
… Następnie powiedział /Chrystus/: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”… Ofiara Jezusa jest tą właściwą ofiarą… Uwielbiaj Go… włącz się pokorą serca i miłością w Jego ofiarę… On jest Głową Kościoła… To On tylko całym sobą… Bogiem i człowiekiem składa prawdziwą ofiarę, która usuwa grzech… otwiera niebo… zbawia… jest z miłości… dla miłości… całkowicie dobrowolna… W dobrowolnym posłuszeństwie Jezusa jest dobrowolne posłuszeństwo twoje pięknemu Bogu…
…Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną… Jezus usuwa wszystkie starotestamentalne ofiary i usuwa twoje ofiary pozbawione Ciebie… twojego wnętrza… twojego życia… Najpierw posłuszeństwo Bogu, zmiana życia, dar serca… potem ofiara… i…nastaje czas wyzwolenia i pokoju…w Jego ofierze…
…Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze… Mocą dobrowolnej ofiary Jezusa jesteś uświęcony… twoje ofiary włączone w Jezusa mają sens… Jego mocą i życiem w Jego łasce wszystko nabiera zbawczej ofiary… włącz w Jego ofiarę wszystko co robisz… czym żyjesz… czym oddychasz… zrób to… włącz w Niego swe życie dobrowolnym posłuszeństwem… Zostaw Mu decydowanie o świecie i módl się:
Boże uświęć ten czas pokutą i nawróceniem, mnie samego, mojej rodziny, przyjaciół i całego świata. Błogosław wszystkim którzy trudzą się ludzkim sposobem zwalczać pandemię… chorym daj zdrowie a zmarłym życie wieczne. Obdarz świat łaską powrotu do Ciebie i do Tobie wiernego życia. Zatrzymaj pandemię odrzucania Boga i Jego miłości, grzechu, przemocy… koronowirusa. Daj byśmy nie wrócili się już do normalności starego, złego życia, ale do fascynującego Nowego życia w Tobie. AMEN.
ZŁĄCZ CAŁEGO SIEBIE Z JEDYNĄ PRZYNOSZĄCĄ ZBAWIENIE OFIARĄ JEZUSA, ZOSTAW MU KRÓLOWANIE NAD ŚWIATEM… ODDAJ MU KONTROLĘ NAD TWOIM ŻYCIEM… ŻYCIEM TWOJEJ RODZINY…  ZAJMIJ  SIĘ JEGO DZIAŁANIEM W SOBIE… W RODZINIE…  JEGO ŁASKĄ… NIECH ROBI Z TWOIM ŻYCIEM CO CHCE… Z TWOJĄ RODZINĄ CO MU MIŁE… A ZACZNIE ŚWITAĆ… JUŻ ŚWITA…

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *