2. XI Wszystkich Wiernych Zmarłych

Tak powinieneś zachowywać się w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro? (O naśladowaniu Chrystusa)

Św. Ambroży poucza: “Każdego dnia powinniśmy się przygotowywać i przyzwyczajać do śmierci, aby dusza przez odrywanie się od pożądań ciała umiała się stawać wolną i osiągnąwszy wyżyny, gdzie nie sięgają już ziemskie pragnienia grożące zagładą, przyjęła podobieństwo śmierci, aby nie doznać zniszczenia śmierci. Prawo ciała walczy bowiem przeciw prawu ducha, usiując podporządkować je prawu grzechu. Jakież na to lekarstwo?” Nie ma innego, tylko łaska – tłumaczy kaznodzieja.

Ci, którzy za życia nie zdołali wyleczyć się z choroby grzechu, muszą powrócić do zdrowia w czyśćcu. To miejsce można by nazwać “Bożym uzdrowiskiem”.

Święta Katarzyna Genueńska opisuje czyściec nie w kategoriach cierpienia, ale radości.

“Jedynie z radością w raju można porównywać radość dusz przebywających w czyśćcu. Radość ta narasta dzień po dniu z powodu miłości Bożej spoczywającej na takiej duszy – przecież każdego dnia zmniejsza się przeszkoda w miłowaniu, którą jest rdza grzechu. W miarę jak dusza jest z niej oczyszczana, staje się ona coraz bardziej otwarta na miłość Boga”.

Starajmy się poprzez post i modlitwę pomagać tam przebywającym zmarłym, przyspieszając ich uzdrowienie i chwilę wejścia do nieba.

 

 

 

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *