Ewangelia na co dzień

Czwartek, 30 Listopada

Święto św. Andrzeja Apostoła

Pierwsze czytanie

List do Rzymian 10,9-18.

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. «Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony». Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę». Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: «Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?» Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: «Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa».

Psalm

Księga Psalmów 19(18),2-3.4-5.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy wiadomość przekazuje.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano.  
Ich głos się rozchodzi na całą ziemię
ich słowa aż po krańce świata.  

Ewangelia

Ewangelia wg św. Mateusza 4,18-22.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum

Komentarz

Wzywa nas Bóg i Król

Ponieważ to Bóg i Król wzywa nas do swojej służby, biegnijmy z zapałem, ponieważ życie trwa chwilę i ryzykujemy, że w dniu naszej śmierci zostaniemy znalezieni bez owocu i umrzemy z głodu. Starajmy się podobać naszemu Panu tak, jak żołnierze podobają się swojemu królowi, ponieważ po zakończeniu kampanii będziemy musieli zdać prawdziwy rachunek z naszej służby. Gdyby ziemski król wezwał nas i chciał, abyśmy podjęli służbę u niego, nie czekalibyśmy, nie szukalibyśmy wymówek, ale natychmiast, pozostawiając wszystko, poszlibyśmy do niego z pospiechem. Bądźmy więc ostrożni, gdy Król królów, Pan panów, Bóg bogów wzywa nas do swojej niebiańskiej służby, abyśmy nie wzbraniali się przed nią z powodu lenistwa lub tchórzostwa. Biegnijmy z radością i miłością do dobrego boju, nie dając się zastraszyć naszym wrogom. Radujcie się więc zawsze w Panu, wszyscy, którzy jesteście Jego sługami, rozpoznając w tym pierwszy znak miłości Mistrza do was.

Drabina święta (© Evangelizo.org)
Św. Jan Klimak (ok 575– 650)

Powyższa treść została dostarczona dzięki projektowi "Evangelizo - Ewangelia na co dzień".
Właściciel witryny nie rości sobie żadnych praw do tych treści.
Wesprzyj projekt finansowo.

Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym momencie możesz wyłączyć ich obsługę. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Polityka Prywatności
Zarządzanie plikami cookies
ROZUMIEM