Codzienny Czerpak Ewangeliczny (daty)
ROK PAŃSKI 2019

CZASEWANGELIAKOMENTARZ
20.-26.10. K. Ciepielowska ks. Ł. Walaszek
27.10.-2.11. J. Kuster A. Czajewicz
3.-9.11. J. Chmenia I. J. Bartnik
10.-16.11. A. Krynicka E. Krysowski
17.-23.11. Radio Droga Radio Droga
24.-30.11. S. Dzierla P. Siczek
1.-7.12. E. Lachman M. Gawlik
8.-14.12. J. Wojtkowiak M. Morawska
15.-21.12 A. Gawlik
22.-28.12. P. Kamiński A. Kuster
29.12.2019-4.1.2020 ks. B. Gzella E. Lachman