Godne Polecenia!

Pielgrzymowanie do Maria Gugging

Pierwsza piesza pielgrzymka wyruszyła jesienią 1982 roku z inicjatywy „świeżo pasowanych” Rycerzy Niepokalanej. Została zatwierdzona i pobłogosławiona przez ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Austrii ks. Jerzego Walkusza. Wzięły w niej udział 23 osoby, a trasa jej wiodła drogą publiczną Klosterneuburg – Kierling – Gugging. Grożące niebezpieczeństwo zmusiło organizatorów do Więcej…