JEZUS W NASZYM RÓŹAŃCU

Ojciec św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej “O należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny” przypominał, że przy odmawianiu różańca trzeba wpatrywać się w tajemnice Chrystusa, w Jego życie, mękę, śmierć i chwałę. Kiedy chrześcijanin odmawia różaniec, przed oczyma jego duszy ma się przesuwać niejako trzyczęściowy (obecnie mamy cztery Więcej…