Z cyklu: katechezy, kazania, homilie.

Homilie wygłoszone przez o. Edwarda Żakowicza CR podczas Mszy Sw. dla Wspólnoty Polskiej w Wiedniu. 11.01.2020 r. – Msza Sw. oraz Wieczór Chwały 6 stycznia 2020 r. –  Uroczystość Objawienia Pańskiego   Niedziela 5 stycznia 2020 r.  01.01.2020 r. Nowy Rok – Uroczystość Bożej Rodzicielki  Pieśń: “Ty mi Boże wystarczysz”.