Z cyklu: katechezy, kazania, homilie:

Homilia o. Edwarda Żakowicza CR wygłoszona w niedzielę 26.01.2020 r. podczas Mszy Sw. dla młodzieży w Wiedniu. Homilia o. Edwarda Żakowicza CR wygłoszona w niedzielę 19.01.2020 r. podczas Mszy Sw. dla młodzieży w Wiedniu.