Z cyklu: katechezy, kazania, homilie.

Homilie wygłoszone przez o. Edwarda Żakowicza CR podczas Mszy Sw. dla Wspólnoty Polskiej w Wiedniu. 11.01.2020 r. – Msza Sw. oraz Wieczór Chwały 6 stycznia 2020 r. –  Uroczystość Objawienia Pańskiego   Niedziela 5 stycznia 2020 r.  01.01.2020 r. Nowy Rok – Uroczystość Bożej Rodzicielki  Pieśń: “Ty mi Boże wystarczysz”.

Wieczór Chwały w kościele St. Severin w Wiedniu

    Kazanie wygłoszone w  sobotę 26.10.2019 r. przez ks. Marka Kalisza CM podczas Mszy Sw. na rozpoczęcie “Wieczór Chwały i Uwielbienia” w kościele St. Severin w Wiedniu.                     Oprawa muzyczna: Zespół “Adoramus”. Uroczystość była transmitowana “na żywo” przez radiodroga.net