Z cyklu: katechezy, kazania, homilie.

Kazanie ks. Rafała Bochena wygłoszone 16.03.2019 r. podczas Mszy Św. w liturgiczne wspomnienie św. Klemensa Marii Hofbauer w kościele Maria am Gestade w Wiedniu.        TYLKO ODWAGI, BÓG WSZYSTKIM KIERUJE! /św. Klemens Maria Hofbauer, patron Wiednia.