Dzieje Apostolskie

Opublikowane przez cadmin w dniu

Rozdział 1 (1-26)

czyta  p. Agnieszka Wolska-Polek i ks. Marek Kalisz CM

PROLOG

Dzień Wniebowstąpienia

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku4 kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».  Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»  Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

DZIEJE KOŚCIOŁA W JEROZOLIMIE

Pierwotny jego stan

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Uzupełnienie grona Dwunastu

Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: «Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi. Napisano bowiem w Księdze Psalmów:
Niech opustoszeje dom jego
i niech nikt w nim nie mieszka!
A urząd jego niech inny obejmie!
Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,  począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.

Rozdział 2 (1-36)

Dzieje Apostolskie Rodział 2 (37-47) oraz 3 (1-26)

Dzieje Apostolskie Rozdział 4 (1-37)

Dzieje Apostolskie Rozdział 5 (1-42)

Dzieje Apostolskie Rozdział 6 (1-15) oraz 7 (1-53)

Dzieje Apostolskie Rozdział 7 (54-60) oraz 8 (1-13)

Dzieje Apostolskie Rozdział 8 (14-40)

Dzieje Apostolskie Rozdział 9 (1-43)

Dzieje Apostolskie Rozdział 10 (1-48)

Dzieje Apostolskie Rozdział 11 (1-30)

Dzieje Apostolskie Rozdział 12 (1-25)

Dzieje Apostolskie Rozdział 13 (1-52)

Dzieje Apostolskie Rozdział 14 (1-28)

Dzieje Apostolskie Rozdział 15 (1-41)

Dzieje Apostolskie Rozdział 16 (1-40)

Dzieje Apostolskie Rozdział 17 (1-34)

Dzieje Apostolskie Rozdział 18 (1-28)

Dzieje Apostolskie Rozdział 19 (1-40)

Dzieje Apostolskie Rozdział 20 (1-38)

Dzieje Apostolskie Rozdział 21 (1-40)

Dzieje Apostolskie Rozdział 22 (1-30)

Dzieje Apostolskie Rozdział 23 (1-35)

Dzieje Apostolskie Rozdział 24 (1-27)

Dzieje Apostolskie Rozdział 25 (1-27)

Dzieje Apostolskie Rozdział 26 (1-32)

Dzieje Apostolskie Rozdział 27 (1-44)

Dzieje Apostolskie Rozdział 28 (1-28)

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *